Xem lịch sử giá

Ổ cắm 3 ngả nối chia 3 [ combo 10 ổ ]

Thương hiệu No Brand
Bảo Hành
Không Bảo Hành
Gửi từ Hải Dương
Giá bán:
₫47,850
₫87,000
Thông tin sản phẩm
10 ổ cắm nổi chia 3 dễ sử dụng,tiện lợi cho việc chia ổ điện 10 ổ cắm nổi chia 3 dễ sử dụng,tiện lợi cho việc chia ổ điện 110 ổ cắm nổi chia 3 dễ sử dụng,tiện lợi cho việc chia ổ điện 0 ổ cắm nổi chia 3 dễ sử dụng,tiện lợi cho việc chia ổ điện 10 ổ cắm nổi chia 3 dễ sử dụng,tiện lợi cho việc chia ổ điện 10 ổ cắm nổi chia 3 dễ sử dụng,tiện lợi cho việc chia ổ điện